DKM

Hakkımızda

Doğa Koruma Merkezi (DKM), biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi amacıyla 2004 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana dünyanın farklı yerlerindeki uygulamaları da takip ederek biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kullanım ve iklim değişikliğine uyum için yeni araçlar ve yöntemler geliştirmeye odaklanan DKM, uygulanabilir, hayat geçirilebilir çözümler ortaya konmasını sürecin en kilit noktası olarak görmektedir. DKM, kamu ve özel sektör ortakları ile koordineli bir şekilde, klasik koruma yaklaşımlarına alternatif olarak doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve akılcı kullanımına yönelik örnekler geliştirmektedir.

DKM:

  • Koruma biyolojisini temel alarak kapsamlı ve yenilikçi uygulamalarla biyolojik çeşitlilik koruma ve doğal kaynak yönetimi için çözümler üretmekte,
  • Koruma biyolojisinin ormancılık, tarımsal uygulamalar ve kentleşme alanlarında politikadan uygulamaya kadar entegrasyonunda devlet kurumlarıyla birlikte çalışmakta,
  • İklim değişikliğinin türler, doğal ekosistemler ve bu ekosistemlere bağımlı toplum kesimlerinin üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve direncini arttırmak için uyum çalışmaları hayata geçirmekte,
  • Bu konularda gerekli altyapının oluşmasını sağlamaya çalışmaktadır.

DKM’nin misyonu:

  • i. Doğa koruma çalışmalarında koruma biyolojisi ilkelerinin bütün yönleriyle anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak
  • ii. Kaynak yönetimi ile ilgili bütün kamu politikalarında biyolojik çeşitliliğin korunmasını yaygınlaştırmak
  • iii. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı sosyo-ekolojik sistemlerin uyum kapasitesini arttıracak çalışmalar yapmak
  • iv. (Uzun vadeli ve etkin koruma sağlamak için kamu ve özel sektörün kurumsal kapasitelerini artırmak.
DKM Logo
Sivil Toplum İçin Destek Vakfı Logo
Turkey Mozaik Foundation Logo
Hacettepe Üniversitesi Ekoloji Lab. Logo

Bu internet sitesi, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle hayata geçirilen Orman Yangınları Acil Destek Fonu desteğiyle hazırlanmıştır.

İçeriğinden yalnızca Doğa Koruma Merkezi Vakfı sorumlu olup, herhangi bir şekilde destekçi kurumların görüşlerini yansıtmamaktadır.

  • Picture of the author
  • Picture of the author